Bohoslužby a štúdium Biblie (NO Bratislava)

Naše bohoslužby sa konajú pravidelne každú nedeľu o 9:00 v zborovom dome na Konventnej ul. 11 v Bratislave - Starom meste.

Rovnako sa stretávame každú stredu o 16:00 pri štúdiu Biblie.

 

Každú štvrtú nedeľu v mesiaci slávime spoločnú Večeru Pánovu, ku ktorej pozývame každého veriaceho kresťana bez ohľadu na denominačnú príslušnosť.

 

Radi Vás medzi sebou privítame!

Kontaktujte nás