Bratislavská diecéza

Bratislavská diecéza Cirkvi československej husitskej v Slovenskej republike zastrešuje tri náboženské obce - Bratislava, Košice a Martin - Liptovská Osada.
 
V prípade záujmu alebo potreby je možné osloviť miestnych duchovných prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. 
 
 
Náboženská obec Bratislava (Diecézna rada):    
 
biskup ThDr. Jan Hradil, ThD., Dr. h. c.
Súkromný kontakt na biskupa:
Česká 608, 664 53, Újezd u Brna, Česká republika
mobil: 00420 602 547 365
e-mail: jan.hradil@volny.cz
 
Oficiálny kontakt:
Církev československá husitská           
Konventná 1
811 03, Bratislava 1
 

administrátorka: Jaroslava Lizoňová

mzdová ekonómka: Eva Némethová
 
t.č.: 00421/2/54647087
       00421/2/54647088
 
Náboženská obec Košice:
 
Cirkev československá husitská
Hlavná 116/1
040 01, Košice
 
Dekan Mgr.Bohumil Kaman
Pomocný farár Mgr. Róbert Kováts
 
telefón: 055/62 23 486
 
Náboženská obec Liptovská Osada so sídlom v Martine:
 
Cirkev československá husitská
Liptovská Osada 134
034 37, Liptovská Osada
 
Dekan ThMgr. Rastislav Mišura
Pomocný farár ThMgr. Milan Graus

 

e-mail: rmisura@marticonet.sk 

Pravidelné bohoslužby: Dočasne v priestoroch ECAV v Martine-Priekopa, každú nedeľu o 9:00